Aktualności

Informatyka SSI - Dodatkowy dzień egzaminu inżynierskiego

2 lutego 2017

Informuję, że 10 lutego odbędzie się dodaktowy egzamin inżynierski w ramach II terminu. Prace można oddawać do poniedziałku 6 lutego.

| Krzysztof Tokarz | Dodane: 2017-02-02 | Zmienione: - |

INFORMATYKA NSI

19 grudnia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że I termin egzaminów inżynierskich odbędzie się 28.01.2017. Ocenioną przez Kierującego pracę należy oddać do dnia 14.01.2017 r. II termin jest planowany na 11.02.2017; III termin na 03.03.2017.

| Krzysztof Tokarz | Dodane: 2016-12-19 | Zmienione: - |

INFORMATYKA SSI, MAKRO SSI, CKI Rybnik Informatyka SSI

12 grudnia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o harmonogramie egzaminów inżynierskich. 23 i 24.01.2017 r. - I termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro, CKI; 30.01.2017 r. - II termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro, CKI; 03.03.2017 r. - III termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro i CKI. Osoby, które oddadzą ocenioną przez Kierującego pracę do 13.01.2017 r. będą zdawały egzamin w I terminie, do 23.01.2017 w II terminie, do 20.02.2017 w III terminie.

| Krzysztof Tokarz | Dodane: 2016-12-12 | Zmienione: - |

Egzamin dyplomowy inżynierski na kierunku AiR, Biotechnologia i Makrokierunku (AC)

18 listopada 2016

Szanowni Studenci VII semestru, Uprzejmie informuję, że prace dyplomowe inżynierskie należy oddać do 17.01.2017 r. Zasady oddawania prac oraz innych dokumentów przed obroną są dostępne na stronie Dziekanatu. Terminy egzaminów dyplomowych są następujące: I termin: 26.01.2017 AiR, 27.01. Bio i Makro; II termin: 08.02.2017 AiR, Bio i Makro; III termin: 02.03.2017 AiR, Bio i Makro

| Laura Frydrychowska | Dodane: 2016-11-18 | Zmienione: 2016-11-18 |

INFORMATYKA i MAKRO INFORMATYKA - Termin składania prac magisterskich

23 sierpnia 2016

Szanowni Państwo. Informuję, że termin składania prac magisterskich upływa 10 września 2016 roku.

| Krzysztof Tokarz | Dodane: 2016-08-23 | Zmienione: 2016-08-25 |

Oddawanie Prac Magisterskich INFORMATYKA i MAKROINFORMATYKA

28 czerwca 2016

Szanowni Państwo, ponieważ jestem na L4, proszę o dostarczanie Prac Magisterskich do Pani Heleny Ślusarczyk pok. 505. Pozostałe dwie prace mają trafić do Dziekanatu i Kierującego Pracą. Kolejność: Dziekanat, Kierujący Pracą, pok. 505. Proszę również pamiętać, że wgrywane pliki (praca i prezentacja) powinny być w formacie .pdf.

| Z poważaniem Ewelina Czyż | Dodane: 2016-06-28 | Zmienione: 2016-06-28 |

TERMINY WYBORU KIERUJĄCEGO PROJEKTEM INŻYNIERSKIM I TEMATU PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO. / DATES OF SELECTION OF ENGINEERING PROJECT SUPERVISOR AND TOPIC OF ENGINEERING PROJECT.

27 kwietnia 2016

Uprzejmie informuję, że propozycje tematów Projektów inżynierskich powinny pojawić się w Systemie Prace Dyplomowe do 30 kwietnia. Kierującego projektem inżynierskim i temat projektu inżynierskiego należy wybrać do 31 maja. / We are pleased to inform you that the proposals OF ENGINEERING PROJECT topics should appear in the system PD till 30 April. Students should select topic and supervisor of engineering project till 31 May.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2016-04-27 | Zmienione: - |

INFORMATYKA Terminy dla NSI

29 stycznia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że egzaminy inżynierskie dla NSI odbędą się: I termin 5 marca 2016 (oddanie pracy do 24 lutego 2016); II termin 12 lub 13 marca 2016 (oddanie pracy do 2 marca); III termin 19 lub 20 marca (oddanie pracy do 09 marca). OCENA z Projektu inżynierskiego musi być wpisana do systemu EKOS do dnia 28-02-2016 r. Prace bez Opinii Kierującego pracą nie są przyjmowane.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2016-01-29 | Zmienione: 2016-03-07 |

INFORMATYKA - termin II A

26 stycznia 2016

Szanowni Państwo, osoby, które wybierają się na studia magisterskie i chcą zdążyć na II nabór, mają szansę obronić się w terminie II A. Egzamin odbędzie się dnia 10-02-2016 r. Warunkiem jest złożenie pracy w dziekanacie do 03-02-2016 r

| Ewelina Czyż | Dodane: 2016-01-26 | Zmienione: - |

PREZENTACJE - Informatyka i Makro

14 stycznia 2016

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, żeby wgrywana prezentacja była w formacie .pdf

| Ewelina Czyż | Dodane: 2016-01-14 | Zmienione: - |

MAKRO - Informatyka

17 grudnia 2015

Studenci Makrokierunku specjalność Informatyka mogą składać prace inżynierskie w terminie wyznaczonym dla Makrokierunku specjalność Automatyka i Robotyka czyli 20.01.2016. Dla tych osób I termin egzaminu to 27.01.2016 i 28.01.2016.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2015-12-17 | Zmienione: 2015-12-21 |

INFORMATYKA - SSI, MAKRO SSI, SSI Rybnik

7 grudnia 2015

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o harmonogramie egzaminów inżynierskich. 21 i 22.01.2016 r. - I termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro, CKI; 27 i 28.01.2016 r. - II termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro, CKI; 04.03.2016 r. - III termin egzaminów inżynierskich dla SSI, Makro i CKI. Osoby, które oddadzą ocenioną przez Kierującego pracę do 08.01.2016 r. będą zdawały egzamin w I terminie, do 13.01.2016 w II terminie, do 12.02.2016 w III terminie. PRZYPOMINAM O WYDAWANIU STUDENTOM OPINI O PROJEKCIE INŻYNIERSKIM. Prace bez opinii nie są przyjmowane.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2015-12-07 | Zmienione: 2016-01-29 |

Wybór PRAC DYPLOMOWYCH

29 kwietnia 2015

Szanowni Państwo, dnia 30 kwietnia 2015 ogłoszone zostaną tematy prac dyplomowych. Ostateczny termin wyboru tematu i promotora przypada na dzień 18 czerwca 2015 r.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2015-04-29 | Zmienione: 2015-05-26 |

INFORMATYKA + MAKRO specjalność INFORMATYKA

30 czerwca 2014

Szanowni Państwo, przypominamy, że termin wyboru tematu Projektu inżynierskiego oraz Pracy dyplomowej magisterskiej, upłynął 30 maja. W związku z tym prosimy o natychmiastowe wybranie tematu pracy i Promotora.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2014-06-30 | Zmienione: - |

TEMATY Prac dyplomowych

29 kwietnia 2014

Zgodnie z procedurą "Procesu dyplomowania" ogłoszenie tematów prac dyplomowych przypada na dzień 30.04.2014 roku, a rozpoczęcie wydawania wybranych tematów nastąpi w dniu 30.05.2014 roku.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2014-04-29 | Zmienione: - |

Dotyczy kierunku INFORMATYKA

4 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 kwietnia studenci kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia mogą umieszczać, w porozumieniu z wybranym promotorem, własne propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich i projektów inżynierskich.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2014-04-04 | Zmienione: 2014-04-08 |

HARMONOGRAM EGZAMINÓW INŻYNIERSKICH

16 grudnia 2013

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o harmonogramie egzaminów inżynierskich. 20.01.2014 r. - I termin egzaminów inżynierskich; 27.01.2014 r. - II termin egzaminów inżynierskich; 03.03.2014 r. - III termin egzaminów inżynierskich. Osoby, które oddadzą prace do 13.01.2014 r. będą zdawały egzamin w I terminie, do 20.01.2014 w II terminie, do 24.02.2014 w III terminie. inżynierskich. PRZYPOMINAM O WYDAWANIU STUDENTOM OPINNI O PROJEKCIE INŻYNIERSKIM. Prace bez opinii nie są przyjmowane.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2013-12-16 | Zmienione: 2014-01-10 |

Zakładka INFORMACJE

10 grudnia 2013

Szanowni Państwo, w zakładce INFORMACJE, znajdują się: - wzory stron tytułowych w j. polskim i j. angielskim; - wzór podania o zmianę tematu pracy; - pytania na egzaminy inżynierskie. Zachęcam do korzystania z tych plików.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2013-12-10 | Zmienione: - |

Tematy proponowane

29 kwietnia 2013

Prace wprowadzane przez promotorów powinny być traktowane przez studentów jako propozycje, które w pewnym zakresie mogą być jeszcze modyfikowane lub doprecyzowane w przyszłości. Należy pamiętać o konsultacjach szczegółów pracy z promotorem.

| Administrator | Dodane: 2013-04-29 | Zmienione: - |

Tematy przemysłowe

26 kwietnia 2013

Wraz z udostępnieniem możliwości realizowania tematów przy współpracy z partnerem przemysłowym został wprowadzony dla studentów na stronie "Wyszukiwanie tematów" nowy sposób wyboru: "Zapis przez firmę". W celu znalezienia tematów zgłaszanych przez firmy można wybrać w kryteriach wyszukiwania na wyżej wymienionej stronie wspomniany sposób wyboru.

| Administrator | Dodane: 2013-04-26 | Zmienione: 2013-04-26 |

OPINIE / RECENZJE

21 stycznia 2013

Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, aby w formularzu, w rubryce Inne uwagi również coś napisać.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2013-01-21 | Zmienione: - |

OPINIE INŻYNIERSKIE

21 stycznia 2013

Proszę Państwa, uprzejmie proszę o dostarczanie Projektów inżynierskich wraz z Opiniami o projekcie. Prace bez Opninii nie będą przyjmowane.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2013-01-21 | Zmienione: 2013-01-21 |

LISTY STUDENTÓW - Egzaminy inżynierskie 21.01.2013

17 stycznia 2013

U W A G A ! Informujemy, że w gablocie na III p. wiszą aktualne listy studentów, przystępujących do egzaminów inżynierskich w 1 terminie. Lista zawiera kolejność, godzinę egzaminu, imię i nazwisko studenta, salę, a także skład komisji. Proszę uprzejmie zapoznać się z tymi listami. Instytut Informatyki życzy Państwu powodzenia.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2013-01-17 | Zmienione: 2013-01-17 |

Termin oddawania Projektów Inżynierskich

6 grudnia 2012

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że termin składania Projektów Inżynierskich to 09.01.2013 r. Egzaminy inżynierskie odbędą się w dniach I termin 21.01.2013 r., II termin 28.01.2013 r., III termin 04.03.2013 r.

| Ewelina Czyż | Dodane: 2012-12-06 | Zmienione: 2013-01-03 |

Tematy przemysłowe

8 maja 2012

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż tematy zaproponowane przez mgr inż. Aldonę Mąka są tematami zaproponowanymi przez polskie i zagraniczne firmy i instytuty badawcze oraz najczęściej pozwalają na odbycie płatnych praktyk związanych z realizacją tematu. Więcej szczegółów nt. poszczególnych tematów można uzyskać u p. A. Rosner, tematy te wymagają również znalezienia właściwego promotora pracy wśród pracowników wydziału AEiI.

| Administrator | Dodane: 2012-05-08 | Zmienione: 2012-10-18 |

Wybory tematów prac dyplomowych w roku 2011

30 marca 2011

Wybory tematów prac dyplomowych magisterskich rozpoczęły się wraz z początkiem maja.

| Administrator | Dodane: 2011-03-30 | Zmienione: 2011-05-04 |

Wybory tematów prac dyplomowych w roku 2010

20 stycznia 2010Zgodnie z procedurą "Procesu dyplomowania" w systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia informuję, że ogłoszenie tematów prac dyplomowych przypada na dzień 27.02.2010, a rozpoczęcie wydawania tematów studentom nastąpi w dniu 31.03.2010 roku.


Dziekan Wydziału AEI
dr hab. inż. Zdzisław Duda
prof. nzw. w Pol. Śl.

| Administrator | Dodane: 2010-01-20 | Zmienione: 2010-01-20 |

Wzór strony tytułowej

17 maja 2009

Na stronie Informacje został umieszczony szablon pierwszej strony pracy dyplomowej.

| Administrator | Dodane: 2009-05-17 | Zmienione: - |

Wybory tematów prac dyplomowych w roku 2009

15 marca 2009

Ze względu na zmianę w konfiguracji domen dokonaną przez Centrum Komputerowe, skutkującą kłopotami z logowaniem sie do systemu PD, przedłuża się terminy wyboru prac dyplomowych. Dlatego studenci studiow stacjonarnych zarówno kierunku Informatyka, jak Makrokierunku (specjalność Informatyka) zobowiązani są do wyboru pracy w terminie do 31 marca 2009 roku. Studenci studiów niestacjonarnych mogą wybierać do 31 maja 2009 roku.

| dr inż. Krzysztof Cyran | Dodane: 2009-03-15 | Zmienione: 2010-01-20 |

Przedłużenie terminu wyboru tematów

1 maja 2008

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia okresu wyboru tematow prac dyplomowych, przedłuża się również termin zakończenia wyboru do dnia 14 maja 2008. Po tym terminie listy studentów z wybranymi tematami zostanią przekazane do Dziekanatu.

| dr inż. Krzysztof Cyran | Dodane: 2008-05-01 | Zmienione: - |

Zmiana terminu udostępnienia tematów

29 marca 2008

Z powodu niewystarczającej liczby zgłoszonych tematów prac dyplomowych, termin ich ujawnienia przesuwa sie o tydzień, tj. na dzień 7.04.2008

| dr inż. Krzysztof Cyran | Dodane: 2008-03-29 | Zmienione: - |

Harmonogram zgłaszania i wyboru tematów prac

31 stycznia 2008

  • Szkolenie dotyczące obsługi systemu PD dla promotorów przewidziano na 27 lutego 2008 o godz. 8.30 podczas Zebrania Instytutu Informatyki.
  • Okres wprowadzania tematów prac dyplomowych do systemu przed ich uwidocznieniem dla studentów: do 30 marca 2008
  • Uwidocznienie propozycji prac dyplomowych dla studentów: 31.03.2008
  • Koniec okresu wyboru prac dyplomowych przez studentów: 30.04.2008

| dr inż. Krzysztof Cyran | Dodane: 2008-01-31 | Zmienione: 2008-02-07 |