Pomoc

Instrukcja ogólnaPoniższy rysunek przedstawia wygląd strony głównej systemu.

Logowanie użytkownika

W celu autoryzacji zarejestrowanego użytkownika należy na stronie głównej podać nazwę użytkownika oraz hasło do systemu. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub w przypadku błędu logowania pojawi się komunikat: Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło. Pomyślne zakończenie procesu autentykacji spowoduje przekierowanie na główną stronę użytkownika, a w miejsce formularza logowania pojawia się informacja o autentykowanym użytkowniku oraz przycisk wylogowania.

Studenci logują się do systemu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła dostępu do Systemu Obsługi Toku Studiów.

Przypominanie hasła

Studenci mogą odzyskać hasło w Systemie Obsługi Studiów. Dla pozostałych użytkowników w przypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość utworzenia nowego. W tym celu na formularzu przypominania hasła należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz adres email, który został podany podczas rejestracji. Po podaniu prawidłowych danych, na wskazany podczas rejestracji adres email jest wysyłane nowe hasło, wygenerowane w sposób losowy. Użytkownik może zmienić hasło na inne po zalogowaniu się.

Aktualności

Strona aktualności jest główną stroną systemu. Zawiera ona ogłoszenia i wiadomości kierowane do użytkowników systemu.

Historia zmian

Historia zmian zawiera wykaz zmian w funkcjonalności systemu, dokonanych usprawnień, usuniętych usterek itp. Wpisy prezentowane są w sposób chronologiczny, przy czym elementy ostatnio dodane wyświetlane są na początku.

Mapa witryny

Mapa witryny zawiera hierarchiczny wykaz wszystkich odnośników do stron dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Zestawienie zorganizowane jest w postaci drzewa. Mapa witryny dla konta promotora została przedstawiona na poniższym rysunku.

Dane osobowe

Strona danych osobowych pozwala autoryzowanemu użytkownikowi dokonać modyfikacji szczegółów swojego profilu. Istnieje możliwość (dla kont zakładanych w systemie) zmiany hasła logowania (w tym celu należy podać stare hasło), a także możliwość edycji danych osobowych.