Komercjalizacja

Jeżeli realizowany przez studenta projekt inżynierski lub praca magisterska, wydaje się intersujący z punktu widzenia praktycznego zastosowania prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.

1. Tematy prac autorskich dedykowane do ochrony w formie przewidzianej w regulaminie ochrony własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej powinny zostać poddane ocenie potencjału komercyjnego, proponowana ocena powinna być dokonywana na skróconej wersji stosowanego dokumenty wewnętrznego. Ocenę winien dokonać sam autor(student), we współpracy z promotorem pracy, podjęta decyzja powinna zawierać przesłanki wykazujące zainteresowanie po stronie sektora przemysłowego lub nosić znamiona interesujących do wdrożenia, autor pracy (student) powinien wypełnić skróconą wersję dokumentu (załączony na stronie) w celu wstępnej identyfikacji zgłoszonego pomysłu oraz przesłać do Brokera Technologii lub pracownika CITT.

2. Wyrażona opinia powinna zostać potwierdzona przez Brokera Technologii lub specjalistę ds. transferu technologii, podczas spotkania indywidualnego z autorem(student) oraz promotorem pracy, podczas spotkania identyfikujemy najlepszą formę przyjęcia rozwiązania do ochrony, lub transferu rozwiązania do środowiska gospodarczego, termin zgłoszenia nie powinien przekroczyć terminu obrony pracy.

3. Jeżeli autor(student) decyduje się na ochronę realizowanej pracy powinien on pamiętać o nieujawnianiu wyników prowadzonych prac, nie uczestniczeniu w konferencjach, konkursach nieupublicznianiu na konferencjach spotkaniach, warsztatach treści wykonywanej pracy, do chwili przyjęcia ochrony.