Regulamin Komercjalizacji

Poniżej znajdą Państwo dokumenty, istotne z punktu widzenia działań komercjalizacyjnych

Zał.1 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej

Zał.2 Regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej

Zał.3 Karta Zgłoszenia Dobra Intelektualnego

Zał.4 Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

Zał.5 Umowa trójstronna na realizację pracy dyplomowej w ramach praktyk studenckich

Welcome