Ścieżka 1

Uprzejmie informujemy, iż przystąpienie studenta do procesu ochrony oraz późniejszej komercjalizacji jest dobrowolne. Wszelkie prawa autorskie do prac inżynierskich oraz magisterskich należą do studenta. Przedmiotem transferu technologii, mogą być jedynie wyniki oraz efekty osiągnięte w trakcie realizacji.

a) Realizacja projektu inżynierskiego na podstawie umowy trójstronnej zawieranej między studentem - autorem pracy, promotorem oraz firmą zainteresowaną wdrożeniem wyników prowadzonych prac po uprzednim uregulowaniu praw własności.