Ścieżka 2

Uprzejmie informujemy, iż przystąpienie studenta do procesu ochrony oraz późniejszej komercjalizacji jest dobrowolne. Wszelkie prawa autorskie do prac inżynierskich oraz magisterskich należą do studenta. Przedmiotem transferu technologii, mogą być jedynie wyniki oraz efekty osiągnięte w trakcie realizacji w/w prac.

a) Przyjęcie do ochrony wyników/efektów uzyskanych w trakcie realizacji pracy magisterskiej i/lub projektu inżynierskiego po uprzednim uregulowaniu praw własności

Student wspólnie z pracownikiem uczelni np.: promotorem zgłasza efekt prac jakim jest: wynalazek, sposób, metoda, gdzie określony jest procentowy udział w dobrze intelektualnym, studenta oraz promotora. Zgłoszenie jest dokonywanie na karcie zgłoszenie dobra intelektualnego, następnie rozwiązanie może zostać przekazane w drodze licencji do zastosowania w środowisku gospodarczym.